PRZYGOTOWANIE DRUKU

Każda przesłana do nas praca jest najpierw odpowiednio przygotowywana. Przygotowalnia obejmuje dostosowanie techniczne, kolorystyczne projektu etykiety oraz umieszczenie go na siatce umożliwiającej wykrawanie wykrojnikiem. Przed przystąpieniem do wykonania form drukowych, otrzymacie Państwo od nas plik JPG/PDF zawierający przygotowany projekt do wglądu. Po otrzymaniu od Państwa pisemnego zatwierdzenia, etykieta zostanie przekazana do druku.